Link na web školy


SEO webu sledují SEO nástroje.cz

S-rank

Valid XHTML 1.0!

Stručně o projektu

Předkládaný projekt si klade za cíl podpořit vzdělávání pedagog. pracovníků v dovednostech ovlivňujících kvalitu vzdělávání, posílit efektivitu vzdělávání a rozvoj žáků žadatele prostřednictvím zavádění nových metod (školení koučinku) do školní výchovné a vzdělávací praxe. Snahou žadatele je podpořit individuální přístup třídních učitelů k žákům na své škole, naučit pedagogy rozvíjet osobnost žáka a plně využívat jeho potenciál a vypracovat metodiku koučování použitelnou pro další pedagog. pracovníky školy. Za účelem výměny zkušeností bude realizována krátká zahraniční stáž do Nizozemí.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
copyright skola (c) 2013