Link na web školy


SEO webu sledují SEO nástroje.cz

S-rank

Valid XHTML 1.0!

Realizace projektu

Červenec 2014
Pedagogové školy se seznamují s pracovní verzí vytvořené metodiky koučinku. K dispozici je rovněž pracovní verze DVD s ukázkami koučovacích technik.

Srpen 2014
Třídní učitelé jsou proškoleni ve správném používání metodiky. Probíhá příprava na adaptační týden, v jehož průběhu budou žáci seznámeni s projektem, koučováním a koučovací techniky budou aplikovány na žáky.

Září 2014
Adaptační týden, ověřování koučovacích technik, příprava na koučování žáků pod dohledem externího kouče.

Říjen 2014
Koučování žáků (individuální i skupinové) pod dohledem externího kouče.

Listopad 2014
Pokračuje koučování žáků (individuální i skupinové) pod dohledem externího kouče. Sbírání informací k úpravám metodiky koučinku.

Prosinec 2014
Dokončení koučování žáků pod dohledem externího kouče. Připomínky vyučujících k vytvořené metodice jsou zapracovávány do finální verze metodiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
copyright skola (c) 2013